spoedservice

Verstoppingen tot dakbedekking

010-2681920
snel bereikbaar

Ervaren vakmannen

CV installatie/reparatie

Professioneel reinigen dakgoot in Vlaardingen

Een dakgoot vervult een belangrijkere taak dan veel mensen vaak denken. De dakgoot zorgt namelijk voor een correcte afwatering van het dak bij een regenbui. Deze taak lijkt misschien niet zo belangrijk maar water dat niet op een correcte manier afgevoerd wordt kan grote schade aan het huis aanbrengen. Water dat in grote hoeveelheden tegen de grond of de muren van een huis klettert zal in korte tijd grote schade aanrichten. De grond onder het huis kan verzakken en een complete muur kan onherstelbaar beschadigd worden hierdoor. Het is daarom van het grootste belang dat een dakgoot optimaal blijft functioneren. Om dit te realiseren is het professioneel reinigen van uw dakgoot in Vlaardingen een taak die regelmatig uitgevoerd dient te worden.

Wanneer is het tijd voor een reiniging? dakdekker Vlaardingen

In Nederland waar veel regenbuien en stormen voorkomen zal een dakgoot flink wat vuil verzamelen. Door een dakgoot bijtijds te laten reinigen voorkom je problemen die meer kosten met zich meebrengen. Een vieze dakgoot kan een lekkage als gevolg hebben of nog ergere schade veroorzaken. U doet er daarom goed aan om goed in de gaten te houden wanneer het weer tijd is. Soms kunt u dit zelf vanuit het zolderraam waarnemen, maar er zijn ook andere signalen die aangeven dat het tijd is voor een reinigingsbeurt. Bijvoorbeeld als een dakgoot tijdens een hevige regenbui overstroomt of wanneer u opeens veel meer last heeft van muggen door het stilstaande water in de dakgoot. In deze gevallen neemt u contact met ons op!

Mogelijke gevolgen wanneer geen reiniging plaatsvindt

Nagenoeg iedere woning in Nederland is voorzien van een dakgoot. Deze zorgt ervoor dat hemelwater dat van het dak stroomt wordt opgevangen. Dit water wordt vervolgens via de regenpijp afgevoerd naar het riool. Veel mensen zien dit als vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Dakgoten vangen namelijk niet alleen water op, maar ook rommel. Neem bijvoorbeeld bladeren en takjes. Deze blijven ook in de dakgoot liggen. Indien er veel van deze rommel in de dakgoot aanwezig is, kan het water niet goed meer wegstromen. Dit kan een aantal gevolgen hebben. Hieronder zetten we gevolgen van het niet reinigen van uw dakgoot op een rijtje.

Lekkage

Indien het water niet via uw dakgoot afgevoerd wordt, gaat het een andere uitweg zoeken. Het water moet immers toch wegstromen. Vaak stroomt de dakgoot over, waardoor het water langs uw muur stroomt. Dit is niet wenselijk, want via openingen in uw muur kan het water naar binnen stromen. Een lekkage is dan het logische gevolg. En hierdoor kan heel wat schade ontstaan. Reinig uw dakgoot dan ook tijdig om dit probleem voor te zijn.

daklekkage Vlaardingen

Schade aan buitenkant woning

Dakgoten zorgen er onder meer voor dat muren zo min mogelijk worden blootgesteld aan water. Muren zijn weliswaar goed bestand tegen water, maar een grote hoeveelheid kan funest zijn voor een muur. Zo kan er bijvoorbeeld schade ontstaan aan de muur. Dakgootreiniging is dus ook belangrijk om (water)schade aan de buitenkant van uw woning te voorkomen.

Grond kan verzakken

Wanneer de dakgoot overstroomt, belandt het water altijd op de grond. Indien het hard regent, klettert het water met grote hoeveelheden tegelijk naar beneden. De grond is vaak niet berekend op zulke grote hoeveelheden water die hard neervallen. De aarde rond uw woning kan zo gaan verschuiven en zelfs verzakken. In het ergste geval verzakt de grond onder uw huis hier zelfs door. Wilt u dit voorkomen? Dan is dakgootreiniging noodzakelijk!